Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Tân Tạo thuộc quận Bình Tân. Phường Tân Tạo phía đông giáp phía đông giáp phường Bình Trị Đông B, phía tây giáp huyện Bình Chánh, phía nam giáp phường Tân Tạo A, phía bắc giáp phường Bình Trị Đông A.

1. Đường nối ĐT 825 tới đường số 50

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo đáng chú ý có đường nối ĐT 825 tới đường số 50, có chiều dài khoảng 120 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường số 9 Tên Lửa, sau đó kết thúc ở đoạn Trưởng tiểu học An Lạc 3.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 1) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo (Nguồn ảnh: Google). 

2. Đường song song với đường Lê Đình Cẩn

Phường Tân Tạo có đoạn song song với đường Lê Đình Cẩn là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ở đường ĐT 825, sau đó kết thúc ở hẻm 111.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 1) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 1) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ TL 10 tới đường Lê Đình Cẩn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo đáng chú ý có đường nối TL 10 tới đường Lê Đình Cẩn, có chiều dài khoảng 420 m. Tuyến đường có điểm đầu ở TL 10, sau đó kết thúc ở đường Lê Đình Cẩn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 1) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 1) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).