Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Vạn Thắng là một trong 19 phường của TP Nha Trang (thuộc tỉnh Khánh Hòa). Phía đông giáp phường Vạn Thạnh, phía tây giáp phường Ngọc Hiệp, phía nam giáp phường Phương Sài, phía bắc giáp phường Vĩnh Phước.

1. Đường Hà Thanh nối với đường 2/4

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng đáng chú ý có các đoạn đường Hà Thanh nối với đường 2/4. Đường này có chiều dài khoảng 150m, điểm đầu ở đường Hà Thanh (đoạn gần Shop đồ gia dụng khuyến mãi), điểm cuối ở đường 2/4 (đoạn gần Nhà Thuốc Vĩnh Hải).

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường Trần Quý Cáp nối với đường gần sông Kim Bồng

Theo quy hoạch, phường Vạn Thắng có đoạn đường Trần Quý Cáp nối với đường gần sông Kim Bồng, với chiều dài khoảng 230m, điểm đầu ở đường Trần Quý Cáp (đoạn giao với đường Lê Thành Phương), điểm cuối ở đường gần sông Kim Bồng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường Lý Quốc Sư kéo dài về phía tây nam 230m

Phường Vạn Thắng có đoạn đường Lý Quốc Sư kéo dài về phía tây nam 230m là đường sẽ mở theo quy hoạch. Đường này có chiều dài khoảng 230m, song song với đường 1C.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp).