Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Theo cổng thông tin điện tử huyện Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai nằm ở trung tâm huyên Quốc Oai. Phía đông giáp xã Yên Sơn, giáp sông Đáy, xã Vân Côn của huyện Hoài Đức. Phía tây giáp xã Ngọc Mỹ, xã Phùng Xá của huyện Thạch Thất. Phía tây nam giáp xã Thạch Thán. Phía bắc giáp xã Phùng Xá của huyện Thạch Thất. Phía nam giáp xã Đồng Quan. Thị trấn có diện tích 5,1 km², dân số năm 1999 là 10.920 người, mật độ dân số đạt 2.141 người/km².

3. Đường chính khu vực

Tuyến đường chạy dọc qua địa bàn phía tây bắc của thị trấn Quốc Oai, có một đầu tại đường tỉnh 419.

               Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quốc Oai theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ màu vàng). 

                 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quốc Oai. (Nguồn ảnh: Google). 

4. Quốc lộ

Tuyến đường chạy qua ranh giới phía tây nam của thị trấn Quốc Oai.

                Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quốc Oai theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ màu vàng). 

                  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quốc Oai. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Bản đồ này được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào ngày 3/12/2015).

chọn
Hà Nội rà soát nhà đầu tư kém năng lực, thu hồi các dự án chậm triển khai
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh việc hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, song cần rà soát các nhà đầu tư kém năng lực, cố tình không triển khai dự án để kiên quyết thu hồi và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.