Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn đáng chú ý nhất.

 

Triệu Sơn là thị trấn huyện lỵ của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thị trấn còn có tên gọi không chính thức là thị trấn Giắt. Thị trấn Triệu Sơn nằm ở trung tâm huyện Triệu Sơn, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Dân Lý; phía tây giáp xã Minh Sơn; phía nam giáp xã An Nông và xã Nông Trường; phía bắc giáp xã Dân Lực và xã Dân Quyền. Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2019)[2]. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của các xã Minh Dân và Minh Châu vào thị trấn Triệu Sơn.  

7. Phố Tân Thanh 

Theo bản đồ quy hoạch, đoạn đường sẽ mở trên khu vực phía nam thị trấn Thiệu Sơn được đặt là phố Tân Thanh. Đoạn đường bắt đầu từ bệnh viện đa khoa Triệu Sơn, kéo dài khoảng 1,7 km và kết thúc tại đường tỉnh 506, khu vực gần Toà án Nhân dân Triệu Sơn.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Triệu Sơn theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn. (đường kẻ viền màu tím).                    

 Đường sẽ mở ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.     

8. Đường đi qua Huyện ủy Triệu Sơn 

Đoạn đường bắt đầu từ khu vực Huyện ủy Triệu Sơn, chạy song song với phố Lê Lợi. Đoạn sẽ mở cắt qua đường tỉnh lộ 501 và kéo dài khoảng 650 m, kết thúc tại đường số 7 nêu trên. 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Triệu Sơn theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn. (đường kẻ viền màu tím).                    

    Đường sẽ mở ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.     

9. Đường song song với đường DT501

Đoạn sẽ mở kéo dài khoảng 800 m và chạy song song với đường tỉnh 501. Sau đó đoạn đường kết thúc tại đường tỉnh 506, khu vực gần ngân hàng. 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Triệu Sơn theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn. (đường kẻ viền màu tím).                     

    Đường sẽ mở ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.     

10. Đoạn vuông góc với đường tỉnh lộ 501 

Đoạn sẽ mở bắt đầu từ khu vực công an huyện Triệu Sơn, kéo dài khoảng 1 km vuông góc với đường 501. Đồng thời đoạn đường cũng chạy song song với đường tỉnh 506 và cắt qua phố Tân Thanh. 

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Triệu Sơn theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn. (đường kẻ viền màu tím).                      

     Đường sẽ mở ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.      

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021 - 2030).