Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 8)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 1.

Thị trấn Vạn Giã thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp biển Đông và xã Vạn Thắng; Phía tây và phía bắc giáp xã Vạn Phú; Phía nam giáp xã Vạn Lương.

22. Đường nối đường Hai Bà Trưng tới đường Lý Thái Tổ

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã là đường nối đường Hai Bà Trưng tới đường Lý Thái Tổ, có chiều dài khoảng 430 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Hai Bà Trưng, điểm cuối ở đường Lý Thái Tổ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 2.

Đường nối đường Hai Bà Trưng tới đường Lý Thái Tổ trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 3.

Đường nối đường Hai Bà Trưng tới đường Lý Thái Tổ trên bản đồ Google vệ tinh.

23. Đường song song với đường Lê Đại Hành

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 120 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường số 1 nói trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 120 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 4.

Đường song song với đường Lê Đại Hành trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 5.

Đường song song với đường Lê Đại Hành trên bản đồ Google vệ tinh.

24. Đường nối từ đường Lê Đại Hành tới đoạn Yến Sào Vạn Giã – Khánh Hòa

Theo quy hoạch, đường này có chiều dài khoảng 1,50 km. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lê Đại Hành, chạy song song với đường Lý Thái Tổ, sau đó kết thúc ở đoạn Yến Sào Vạn Giã – Khánh Hòa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 6.

Đường từ đường Lê Đại Hành tới đoạn Yến Sào Vạn Giã – Khánh Hòa trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 7.

Đường từ đường Lê Đại Hành tới đoạn Yến Sào Vạn Giã – Khánh Hòa trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY