Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 9)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 1.

Thị trấn Vạn Giã thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp biển Đông và xã Vạn Thắng; Phía tây và phía bắc giáp xã Vạn Phú; Phía nam giáp xã Vạn Lương.

25. Đường nối đường Lý Thái Tổ tới QL 1A

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã là đường nối QL 1A tới đường Lý Thái Tổ, có chiều dài khoảng 345 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lý Thái Tổ, điểm cuối ở QL 1A, chạy song song với đường Lê Đại Hành.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 2.

Đường nối đường Lý Thái Tổ tới QL 1A trên bản đồ Google quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 3.

Đường nối đường Lý Thái Tổ tới QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

26. Đường Lạc Long Quân nối dài

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 1, 30 km. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lê Đại Hành, điểm cuối ở đoạn đi qua đường Hoàng Hữu Chấp.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 4.

Đường Lạc Long Quân nối dài trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 5.

Đường Lạc Long Quân nối dài trên bản đồ Google vệ tinh.

27. Đường nối từ đường số 25 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 585 m về phía nam

Theo quy hoạch, đường này có chiều dài khoảng 585 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường số 25 sẽ mở nói trên, điểm cuối ở đọan gần quán nhậu 79.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 6.

Đường nối từ đường số 25 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 585 m về phía nam trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 7.

Đường nối từ đường số 25 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 585 m về phía nam trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY