Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã An Nội thuộc huyện Bình Lục, phía đông giáp TP. Nam Định; phía tây giáp TP. Phủ Lý; phía nam giáp Nam Định; phía bắc giáp Lý Nhân. 

1. Đường nối QL 21B tới đoạn gần Phủ Bộc Đền Trình

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 1,55 km. Điểm đầu ở QL 21B, sau đó kết thúc ở đoạn gần Phủ Bộc Đền Trình.

 Đường nối QL 21B tới đoạn gần Phủ Bộc Đền Trình trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 21B tới đoạn gần Phủ Bộc Đền Trình trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối QL 21B tới đường Mương Xanh

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở QL 21B, điểm cuối ở QL 21B, có chiều dài khoảng 1,90 km.

 Đường nối QL 21B tới đường Mương Xanh trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 21B tới đường Mương Xanh trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối ĐT 975 tới đoạn cách đó khoảng 1,80 km

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở ĐT 975, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,80 km về phía đông.

 Đường nối ĐT 975 tới đoạn cách đó khoảng 1,80 km trên bản đồ quy hoạch.

 

 Đường nối ĐT 975 tới đoạn cách đó khoảng 1,80 km trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY