Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 

 Xã Bắc Lý thuộc huyện Lý Nhân, phía Bắc giáp xã Chân Lý; Phía Đông giáp xã Nhân Hưng, Nhân Đạo ( nay gộp lại là xã Trần Hưng Đạo); Phía Tây giáp các xã Đạo Lý và xã Đức Lý; Phía Nam giáp xã Nhân Nghĩa, Nhân Khang, Nhân Chính.

 

 

 

 

1. Đường đi qua KCN Thái Hòa

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở ĐT 971, điểm cuối ở Khu công nghiệp Thái Hòa. Đường này có chiều dài khoảng 2,80 km.

 Đường đi qua KCN Thái Hòa trên bản đồ quy hoach.

 

 

 Đường đi qua KCN Thái Hòa trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường song song với đường số 1 nói trên

 

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 2,70 km. Điểm đầu ở ĐT 971, điểm cuối ở đoạn gần KCN Thái Hòa.

 Đường song song với đường số 1 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

 

 

 Đường song song với đường số 1 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối đường Trần Hưng Đạo tới ĐT 9717

 

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường Trần Hưng Đạo, điểm cuối ở ĐT 9717, có chiều dài khoảng 640 m.

 Đường nối đường Trần Hưng Đạo tới ĐT 9717 trên bản đồ quy hoạch.

 

 Đường nối đường Trần Hưng Đạo tới ĐT 9717 trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY