Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 1.

Xã Cam An Bắc thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hiệp Nam; Phía tây và phía nam giáp xã Cam An Bắc (TP Cam Ranh); Phía bắc giáp xã Cam Hiệp Nam (TP Cam Ranh).

16. Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 420 m về hướng nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc là đường nối đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 420 m về hướng nam, có chiều dài 420 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Liên Thôn, chạy song song với đường Lập Định – Suối Môn, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 420 m về hướng nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 2.

 Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 420 m về hướng nam trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 3.

 Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 420 m về hướng nam trên bản đồ Google vệ tinh.

17. Đường song song với đường Lập Định – Suối Môn

Xã Cam An Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là song song với đường Lập Định – Suối Môn. Tuyến đường có điểm đầu ở Liên Thôn, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 420 m về hướng nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 4.

 Đường song song với đường Lập Định – Suối Mô trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 5.

 Đường song song với đường Lập Định – Suối Môn trên bản đồ Google vệ tinh.

18. Đường nối từ đoạn tiệm tạp hóa Tien Cuong tới đoạn tạp hóa Hiền Phương

Theo quy hoạch, xã Cam An Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường nối đoạn tiệm tạp hóa Tien Cuong tới đoạn tạp hóa Hiền Phương, có chiều dài 310 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn tiệm tạp hóa Tien Cuong, chạy song song với đường Liên Thôn, sau đó kết thúc ở đoạn tạp hóa Hiền Phương.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 6.

 Đường nối từ đoạn tiệm tạp hóa Tien Cuong tới đoạn tạp hóa Hiền Phương trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 7.

 Đường nối từ đoạn tiệm tạp hóa Tien Cuong tới đoạn tạp hóa Hiền Phương trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Câm Lâm - tỉnh Khánh Hòa)