Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 28)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 28) - Ảnh 1.

Thị trấn Cam Đức thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hải Đông; Phía tây giáp xã Cam Hiệp Bắc và xã Cam Hiệp Nam; Phía nam giáp xã Cam Thành Bắc; Phía bắc giáp xã Cam Hải Tây.

1. Đường nối từ đường Ngô Gia Tự tới đường Hải Thượng Lãn Ông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Cam Đức là đường nối đường Ngô Gia Tự tới đường Hải Thượng Lãn Ông, có chiều dài khoảng 65 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Ngô Gia Tự, sau đó kết thúc ở đường Hải Thượng Lãn Ông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 28) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở thị trấn Cam Đức trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 28) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Cam Đức (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Trần Tế Xương

Thị trấn Cam Đức có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Trần Tế Xương. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Hải Thượng Lãn Ông, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 65 m về hướng nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 28) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở thị trấn Cam Đức trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 28) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Cam Đức (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối đường Trần Tế Xương tới đoạn cách đó khoảng 130 m về hướng đông

Theo quy hoạch, thị trấn Cam Đức có đường sẽ mở là đường Trần Tế Xương tới đoạn cách đó khoảng 130 m về hướng đông, có chiều dài khoảng 130 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Trần Tế Xương, chạy song song với đường Hải Thượng Lãn Ông, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 130 m về hướng đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 28) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở thị trấn Cam Đức trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 28) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Cam Đức (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).