Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Xã Diên Điền nằm về phía bắc huyện Diên Khánh với phía đông giáp xã Diên Phú; phía nam giáp thị trấn Diên Khánh; phía tây giáp xã Diên Sơn; phía bắc là quần thể rừng núi. Diên Điền cách trung tâm huyện lỵ 3 km về hướng đông – bắc, cách TP Nha Trang 12 km về hướng tây – bắc. Diện tích tự nhiên của xã Diên Điền có 2777 ha, gồm hai phần chính là đồng bằng và miền núi.

1. Đường đi qua thôn Trung và thôn Đông 2

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường đi qua thôn Trung và thôn Đông 2 có chiều dài khoảng 1,8 km. Đoạn đường đi qua nhà văn hóa thôn Đại Điền Đông 3.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Điền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Điền. (Ảnh chụp từ Google Map). 

2. Đường nối Đập thủy lợi Am Chúa với chùa Đông Lãnh

Đường nối đập thủy lợi Am Chúa với chùa Đông Lãnh có chiều dài khoảng 3 km.

 

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Điền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 

 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Điền. (Ảnh chụp từ Google Map).

 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY