Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

4. Tuyến đường từ phía sau trường THCS La Phù đến KĐT Dương Nội 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã La Phù đáng chú ý có tuyến đường từ phía sau trường THCS La Phù đến KĐT Dương Nội 2, dài khoảng 2,376 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã La Phù. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở tuyến đường từ Vành đai 3,5 đi La Phù. 

Tuyến bắt đầu từ đoạn gần trường THCS La Phù.

 Tuyến đường này chạy dọc theo khu dân cư xã La Phù.

 Đoạn tuyến qua đường Hoa Thám.

 Tuyến đường nhìn từ KĐT Dương Nội 2.

 Đoạn qua La Tinh, Đông La.

 Tuyến đường này theo quy hoạch đi qua kênh dẫn nước trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và nối vào đường nội khu của KĐT Dương Nội 2.

5. Tuyến đường từ khu D Geleximco tới đường Nguyễn Văn Trác

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã La Phù đáng chú ý có tuyến đường từ khu D Geleximco đến đường Nguyễn Văn Trác, dài khoảng 3 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã La Phù. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở KĐT Geleximco, đoạn lối vào nhà máy nước Dương Nội.

Tuyến đường này có phần lớn đã xây dựng.

 

Từ đoạn D48 Geleximco, tuyến chưa xây dựng.

Tuyến đi qua Đại học Kiểm sát và kết thúc ở đường Nguyễn Văn Trác.

6. Tuyến đường từ nhà máy nước Dương Nội đến thôn Độc Lập

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã La Phù đáng chú ý có tuyến đường từ nhà máy nước Dương Nội đến thôn Độc Lập, dài khoảng 1,2 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã La Phù. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường quy hoạch qua nhà máy nước Dương Nội.

Đoạn qua Miếu Đôi, đường Hoa Thám.

Toàn cảnh các tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S4).