Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Long Mỹ có diện tích khoảng 12,75 km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp xã Phước Hội, phía tây giáp huyện Long Điền, phía nam giáp thị trấn Phước Hải, phía bắc giáp thị trấn Đất Đỏ và xã Phước Hội.

1. Dự án quy hoạch mới tỉnh lộ 44B

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Long Mỹ, có chiều dài khoảng 2,2 km. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (gần trạm xăng dầu Đất Đỏ 1). Điểm cuối nằm trên đường Võ Thị Sáu (gần trường THCS Châu Văn Biếc).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Dự án quy hoạch mới tỉnh lộ 44B theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Dự án quy hoạch mới tỉnh lộ 44B trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối một nhánh phụ của đường Võ Thị Sáu với đường Nguyễn Hữu Cảnh

Theo quy hoạch, đường nối một nhánh phụ của đường Võ Thị Sáu với đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 1,2 km. Điểm đầu nằm trên một nhánh phụ của đường Võ Thị Sáu (gần The Sunny Villa). Điểm cuối nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (gần cửa hàng xăng dầu số 14).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường nối một nhánh phụ của đường Võ Thị Sáu với đường Nguyễn Hữu Cảnh theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường nối một nhánh phụ của đường Võ Thị Sáu với đường Nguyễn Hữu Cảnh trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua trạm y tế Long Mỹ

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Long Mỹ, có chiều dài khoảng 830 m. Điểm đầu nằm trên địa giới phía nam của xã. Điểm cuối nằm trên đường đi qua UBND xã Long Mỹ (gần UBND xã Long Mỹ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường đi qua trạm y tế Long Mỹ theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường đi qua trạm y tế Long Mỹ trên bản đồ Google vệ tinh

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).