Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 1.

Thị trấn Phước Hải có diện tích khoảng 16,56km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp xã Lộc An và biển Đông, phía tây giáp huyện Long Điền, phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp các xã Phước Hội và Long Mỹ.

4. Đường đi qua bưu điện Phước Hải

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Phước Hải, có chiều dài khoảng 1,8 km. Điểm đầu nằm trên đường Võ Thị Sáu (gần dự án the Apus Phước Hải - Vũng Tàu), đường này chạy theo hướng vòng cung, điểm cuối cũng nằm trên đường Võ Thị Sáu (gần rừng thông ven biển Phước Hải).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 2.

Đường đi qua bưu điện Phước Hải theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 3.

Đường đi qua bưu điện Phước Hải trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường đi qua Sao Mai Boutique Villas

Theo quy hoạch, đường đi qua Sao Mai Boutique Villas sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 800 m. Điểm đầu nằm trên đường Võ Thị Sáu (gần khu Du Lịch Nghỉ Dưỡng Melody Of The Sea Khu B), đường này cũng đi theo hình vòng cung, do đó, điểm cuối sẽ nằm trên đường Võ Thị Sáu, chi tiết ở trong ảnh dưới bài.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 4.

Đường đi qua Sao Mai Boutique Villas theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 5.

Đường đi qua Sao Mai Boutique Villas trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường đi qua Linh Quang Tịnh Xá

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Phước Hải, có chiều dài khoảng 1,1 km. Điểm đầu nằm trên đường Mạc Thanh Đạm. Điểm cuối nằm trên đường đi qua Sao Mai Boutique Villas, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở trên bài.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 6.

Đường đi qua Linh Quang Tịnh Xá ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 7.

Đường đi qua Linh Quang Tịnh Xá trên bản đồ Google vệ tinh

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).