Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 1.

Thị trấn Lộc An có diện tích khoảng 18,20km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp huyện Xuyên Mộc với ranh giới là sông Ray, phía tây giáp xã Phước Hội và thị trấn Phước Hải, phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp xã Láng Dài.

7. Đường đi qua chợ Lộc An

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Lộc An, có chiều dài khoảng 350 m. Điểm đầu nằm trên một nhánh đường phụ của đường Vũng Tàu - Bình Châu. Điểm cuối nằm trên một nhánh đường phụ của đường Lộc An.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 2.

Đường đi qua chợ Lộc An theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 3.

Đường đi qua chợ Lộc An trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường đi qua siêu thị Bách Hóa Xanh Lộc An

Theo quy hoạch, đường đi qua siêu thị Bách Hóa Xanh Lộc An sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 200 m. Điểm đầu nằm trên một nhánh đường phụ của đường Vũng Tàu - Bình Châu. Điểm cuối nằm trên đường Lộc An (gần cửa hàng VLXD Phước Quang).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 4.

Đường đi qua siêu thị Bách Hóa Xanh Lộc An theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 5.

Đường đi qua siêu thị Bách Hóa Xanh Lộc An trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường đi qua hội Thánh Galie Bà Rịa - Vũng Tàu

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Lộc An, có chiều dài khoảng 1 km. Điểm đầu nằm trên một nhánh đường phụ của đường Vũng tàu - Bình Châu (gần MT garden). Điểm cuối nằm gần bãi tắm Lộc An.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 6.

Đường đi qua hội Thánh Galie Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 7.

Đường đi qua hội Thánh Galie Bà Rịa - Vũng Tàu trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).