Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Láng Dài nằm ở phía đông huyện Đất Đỏ, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Xuyên Mộc; Phía tây giáp các xã Phước Long Thọ và Long Tân; Phía nam giáp các xã Phước Hội và Lộc An; Phía bắc giáp các huyện Châu Đức và Xuyên Mộc.

4. Một phần dự án đường huyện 43 (đường Láng Dài - Lộc An)

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Láng Dài, có chiều dài khoảng 5,2 km. Điểm đầu nằm trên một phần dự án đường 993 (đường Hòa Long - Long Tân - Phước Tân), đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở phần trước.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 2.

Một phần dự án đường huyện 43 (đường Láng Dài - Lộc An) theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 3.

Một phần dự án đường huyện 43 (đường Láng Dài - Lộc An) trên bản đồ Google vệ tinh

5. Đường đi qua Tropical Farmstay

Theo quy hoạch, đường đi qua Tropical Farmstay sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 700 m. Điểm đầu nằm trên đường ven địa giới phía tây của xã (gần khu biệt thự vườn Lộc An Golden Sea).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 4.

Đường đi qua Tropical Farmstay theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 5.

Đường đi qua Tropical Farmstay trên bản đồ Google vệ tinh

6. Đường nối đường 55 với đường Nhà Ông Hòa - Khu Dân Cư Nại

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Láng Dài, có chiều dài khoảng 700 m. Điểm đầu nằm trên đường 55 (gần bưu điện xã Láng Dài). Điểm cuối nằm trên đường Nhà Ông Hòa - Khu Dân Cư Nại (gần Grohome Garden).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 6.

Đường nối đường 55 với đường Nhà Ông Hòa - Khu Dân Cư Nại theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 7.

Đường nối đường 55 với đường Nhà Ông Hòa - Khu Dân Cư Nại trên bản đồ Google vệ tinh

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).