Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Thị trấn Lộc An có diện tích khoảng 18,20km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp huyện Xuyên Mộc với ranh giới là sông Ray, phía tây giáp xã Phước Hội và thị trấn Phước Hải, phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp xã Láng Dài.

1. Một phần dự án đường tỉnh 43 (đường Láng Dài - Lộc An)

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Lộc An, có chiều dài khoảng 2,5 km. Điểm đầu nằm trên đường Long Mỹ - Láng Dài. Điểm cuối nằm trên đường Vũng Tàu - Bình Châu (gần cầu Sông Ray).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Một phần dự án đường tỉnh 43 (đường Láng Dài - Lộc An) theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Một phần dự án đường tỉnh 43 (đường Láng Dài - Lộc An) trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường đi qua công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Phú Lộc An

Theo quy hoạch, đường đi qua công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Phú Lộc An sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 4,3 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của thị trấn (gần công ty TNHH thủy sản Thanh Hào). Điểm cuối nằm trên đường Vũng Tàu - Bình Châu (gần cầu Sông Ray).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường đi qua công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Phú Lộc An theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường đi qua công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Phú Lộc An trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua trường tiểu học Lộc An

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Lộc An, có chiều dài khoảng 1,7 km. Điểm đầu nằm trên đường Long Mỹ - Láng Dài. Điểm cuối nằm trên một nhánh phụ của đường Ven Biển (gần cửa hàng tạp hóa Trần Thị Kim Cương).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường đi qua trường tiểu học Lộc An theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường đi qua trường tiểu học Lộc An trên bản đồ Google vệ tinh

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).