Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 1.

Thị trấn Lộc An có diện tích khoảng 18,20km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp huyện Xuyên Mộc với ranh giới là sông Ray, phía tây giáp xã Phước Hội và thị trấn Phước Hải, phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp xã Láng Dài.

4. Đường đi qua công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Lộc An, có chiều dài khoảng 1,7 km. Điểm đầu nằm trên đường Lộc An (gần khu dân cư Phước Hội Hồ Tràm). Điểm cuối nằm trên đường đi qua công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Phú Lộc An, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở phần trước.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 2.

Đường đi qua công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 3.

Đường đi qua công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối địa giới phía tây của thị trấn với đường đi qua công ty TNHH thủy sản Thanh Hào

Theo quy hoạch, đường nối địa giới phía tây của thị trấn với đường đi qua công ty TNHH thủy sản Thanh Hào sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 670 m. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của thị trấn. Điểm cuối nằm trên đường đi qua công ty TNHH thủy sản Thanh Hào.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 4.

Đường nối địa giới phía tây của thị trấn với đường đi qua công ty TNHH thủy sản Thanh Hào theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 5.

Đường nối địa giới phía tây của thị trấn với đường đi qua công ty TNHH thủy sản Thanh Hào trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường đi qua trạm y tế xã Lộc An

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Lộc An, có chiều dài khoảng 300 m. Điểm đầu nằm trên một nhánh đường phụ của đường Vũng Tàu - Bình Châu (gần trạm y tế xã Lộc An). Điểm cuối nằm trên đường đi qua công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở trên bài.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 6.

Đường đi qua trạm y tế xã Lộc An theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 7.

Đường đi qua trạm y tế xã Lộc An trên bản đồ Google vệ tinh

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).