Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Thị trấn Phước Hải có diện tích khoảng 16,56km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp xã Lộc An và biển Đông, phía tây giáp huyện Long Điền, phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp các xã Phước Hội và Long Mỹ.

1. Đường đi qua trại tôm giống CP Bà Rịa - Vũng Tàu

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Phước Hải, có chiều dài khoảng 1,3 km. Điểm đầu nằm trên đường Lê Lai (gần Sun Set Coffee). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của thị trấn (gần trại tôm giống CP Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Đường đi qua trại tôm giống CP Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Đường đi qua trại tôm giống CP Bà Rịa - Vũng Tàu trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường đi qua chùa Bửu Long

Theo quy hoạch, đường đi qua chùa Bửu Long sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 1,5 km. Điểm đầu nằm trên điểm giao đường Hoàng Sa với đường Lạc Long Quân. Điểm cuối nằm trên địa giới phía bắc của thị trấn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường đi qua chùa Bửu Long theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường đi qua chùa Bửu Long trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối đường Trần Phú với đường Mạc Thanh Đạm

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Phước Hải, có chiều dài khoảng 250 m. Điểm đầu nằm trên đường Trần Phú (gần nhà máy nước đá Chấn Hưng). Điểm cuối nằm trên đường Mạc Thanh Đạm.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường nối đường Trần Phú với đường Mạc Thanh Đạm ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường nối đường Trần Phú với đường Mạc Thanh Đạm trên bản đồ Google vệ tinh

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).