Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Phước Đồng là một trong 19 phường của TP Nha Trang (thuộc tỉnh Khánh Hòa). Phía đông giáp phường Vĩnh Thọ, phía tây giáp Cồn Ngọc thảo, phía nam giáp phường Xương Huân, phía bắc giáp phường Vĩnh Hải.

1. Đường DT3 nối với đường gần Kiều Vy shop

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng đáng chú ý có các đoạn đường DT3 nối với đường gần Kiều Vy shop. Đường này có chiều dài khoảng 1,65km, điểm đầu ở đường DT3 (đoạn gần Trí Barbershop), điểm cuối ở đường gần Kiều Vy shop.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 2.

Đường DT3 nối với đường gần Kiều Vy shop trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 3.

Đường DT3 nối với đường gần Kiều Vy shop trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường song song với đường DT3

Theo quy hoạch, xã Phước Đồng có đoạn đường song song với đường DT3, với chiều dài khoảng 600m, điểm đầu cách đường DT3 150m về phía tây bắc (đoạn gần cửa hàng Kiều Vy), điểm cuối cách đường DT3 100m về phía tây bắc (đoạn gần Tiệm may và tạp hóa cô Vân).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 4.

Đường song song với đường DT3 trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 5.

Đường song song với đường DT3 trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường giáp ranh giới huyện Cam Lâm nối với đường DT3

Xã Phước Đồng có đoạn đường giáp ranh giới huyện Cam Lâm nối với đường DT3 là đường sẽ mở theo quy hoạch. Đường này có chiều dài khoảng 405m, điểm đầu ở đường giáp ranh giới huyện Cam Lâm, điểm cuối ở đường DT3 (đoạn gần Tiệm may và tạp hóa cô Vân).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 6.

Đường giáp ranh giới huyện Cam Lâm nối với đường DT3 trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 7.

Đường giáp ranh giới huyện Cam Lâm nối với đường DT3 trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY