Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Phước Tân là một xã thuộc huyện Xuyên Mộc, có diện tích khoảng 32,40 km2. Xã Phước Tân nằm ở phía tây huyện Xuyên Mộc. Vị trí địa lý của xã Phước Tân như sau: Phía đông giáp xã Xuyên Mộc; phía tây giáp các huyện Đất Đỏ và Châu Đức với ranh giới là sông Ray; phía nam giáp thị trấn Phước Bửu và xã Phước Thuận; phía bắc giáp các xã Hòa Bình và Hòa Hội.

1. Đường đi qua chùa Kim Sơn

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Phước Tân, có chiều dài khoảng 5,5 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía nam của xã (gần Sông Ray quán). Điểm cuối nằm trên đường Suối Rao - Phước Tân (gần nội thất Minh Thông).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Đường đi qua chùa Kim Sơn theo quy hoạch ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Đường đi qua chùa Kim Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối đường 328 với địa giới phía đông của xã

Theo quy hoạch, đường nối đường 328 với địa giới phía đông của xã sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 3,2 km. Điểm đầu nằm trên đường 328 (gần nhà thờ giáo xứ Hòa Sơn). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã (gần Đức Farm Phước Tân).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường nối đường 328 với địa giới phía đông của xã theo quy hoạch ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường nối đường 328 với địa giới phía đông của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua trung tâm văn hóa Thạnh Sơn 3

Đường này có chiều dài vào khoảng 3 km. Điểm đầu nằm trên đường 328 (gần chợ Cây Điệp), sau đó đi qua Tình Duyên Home Garden. Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã (gần điểm du lịch vườn Nhân). 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường đi qua trung tâm văn hóa Thạnh Sơn 3 theo quy hoạch ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường đi qua trung tâm văn hóa Thạnh Sơn 3 trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Xem thêm: Dự thảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TẠI ĐÂY