Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Hòa Bình là một xã thuộc huyện Xuyên Mộc, có diện tích khoảng 37,39 km2. Xã Hòa Bình nằm ở phía tây huyện Xuyên Mộc. Vị trí địa lý của xã Hòa Bình như sau: Phía đông giáp xã Hòa Hội; phía tây giáp huyện Châu Đức; phía nam giáp các xã Phước Tân và Xuyên Mộc; phía bắc giáp xã Hòa Hưng.

1. Đường nối địa giới phía tây tới địa giới phía đông của xã

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Hòa Bình, có chiều dài khoảng 5 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (nằm ở bờ sông Ray, cách đường Ngãi Giao - Hòa Bình khoảng 150 về phía nam), đường này đi qua trại heo Hòa Bình, điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã.

Tuyến đường sẽ mở ở xã Hòa Bình trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc đến năm 2030. (Nguồn: Ứng dụng quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối địa giới phía tây tới địa giới phía đông của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối địa giới phía bắc với địa giới phía nam của xã

Theo quy hoạch, đường nối địa giới phía bắc với địa giới phía nam của xã sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 5,7 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía bắc của xã (cách trại heo Hòa Bình khoảng 1 km về phía đông). Điểm cuối nằm trên địa giới phía nam của xã (cách mặt đường 328 khoảng 300 m).

Tuyến đường sẽ mở ở xã Hòa Bình trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc đến năm 2030. (Nguồn: Ứng dụng quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường nối địa giới phía bắc với địa giới phía nam của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua trường THPT Hòa Bình

Đường này có chiều dài vào khoảng 3,5 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần bờ sông Ray), sau đó đi qua Bamboo Village, điểm cuối nằm trên đường nối địa giới phía bắc với địa giới phía nam của xã, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở trong bài.

Tuyến đường sẽ mở ở xã Hòa Bình trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc đến năm 2030. (Nguồn: Ứng dụng quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường đi qua trường THPT Hòa Bình trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được căn cứ theo ứng dụng quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu do Sở Tài nguyên - Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp).