Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Hòa Hiệp là một xã thuộc huyện Xuyên Mộc, có diện tích khoảng 99,72 km2. Xã Hòa Hiệp nằm ở phía bắc huyện Xuyên Mộc. Vị trí địa lý của xã Hòa Hiệp như sau: Phía đông giáp tỉnh Bình Thuận; phía tây giáp các xã Tân Lâm và Bàu Lâm; phía nam giáp các xã Hòa Hội và Bình Châu; phía bắc giáp xã Tân Lâm và tỉnh Bình Thuận.

1. Đường nối địa giới phía tây của xã với đường 329

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Hòa Hiệp, có chiều dài khoảng 5,3 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần trại heo Phú Quý). Điểm cuối nằm trên đường 329 (gần trường THCS Hòa Hiệp).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối địa giới phía tây của xã với đường 329 theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối địa giới phía tây của xã với đường 329 trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối đường 329 với địa giới phía nam của xã

Theo quy hoạch, đường nối đường 329 với địa giới phía nam của xã sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 5,4 km. Điểm đầu nằm trên đường 329 (gần cầu 4). Điểm cuối nằm trên địa giới phía nam của xã. Chi tiết nằm ở hai ảnh minh họa dưới đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường nối đường 329 với địa giới phía nam của xã theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường nối đường 329 với địa giới phía nam của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối địa giới phía tây với địa giới phía đông của xã

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Hòa Hiệp, có chiều dài khoảng 8,4 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần tap hóa Thanh Hoa). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã. Chi tiết nằm ở hai ảnh minh họa dưới đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường nối địa giới phía tây với địa giới phía đông của xã theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường nối địa giới phía tây với địa giới phía đông của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Xem thêm: Dự thảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TẠI ĐÂY