Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hưng, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Hòa Hưng là một xã thuộc huyện Xuyên Mộc, có diện tích khoảng 27,43 km2. Xã Hòa Hưng nằm ở phía tây huyện Xuyên Mộc. Vị trí địa lý của xã Hòa Hưng như sau: Phía đông giáp xã Hòa Hội; phía tây giáp hồ Sông Ray; phía nam giáp xã Hòa Bình và xã Hòa Hội; phía bắc giáp xã Bàu Lâm.

1. Đường đi qua chùa Viên Hưng

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Hòa Hưng, có chiều dài khoảng 4,5 km. Điểm đầu nằm trên đường 328 (gần đại lý Gas - Bếp Minh Tuấn), đường này là một nhánh phụ của đường 328, điểm cuối cũng nằm trên đường 328 (gần tiệm tiện Sơn Ánh).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Đường đi qua chùa Viên Hưng theo quy hoạch ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Đường đi qua chùa Viên Hưng trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường đi qua UBND xã Hòa Hưng

Theo quy hoạch, đường đi qua UBND xã Hòa Hưng sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 2 km. Điểm đầu nằm trên đường đi qua chùa Viên Hưng, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở trên. Điểm cuối nằm trên đường 328 (gần trường tiểu học Hòa Hưng).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường đi qua UBND xã Hòa Hưng theo quy hoạch ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường đi qua UBND xã Hòa Hưng trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối đường 328 với đường đi qua chùa Viên Hưng

Đường này có chiều dài vào khoảng 700 m. Điểm đầu nằm trên đường 328 (gần cửa hàng phụ tùng xe máy Hiền Thục). Điểm cuối nằm trên đường đi qua chùa Viên Hưng, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở trong bài.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường nối đường 328 với đường đi qua chùa Viên Hưng theo quy hoạch ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường nối đường 328 với đường đi qua chùa Viên Hưng trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Xem thêm: Dự thảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TẠI ĐÂY