Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Xã Tân Hưng có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Phú Giáo và xã Hưng Hòa; Phía nam giáp thị xã Bến Cát và xã Lai Hưng; Phía tây giáp xã Lai Hưng; Phía bắc giáp thị trấn Lai Uyên.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Bình Dương

1. Đường nối từ huyện lộ 612 lên phía bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Hưng đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 2,6 km nối từ huyện lộ 612 ở đoạn giao nhau với đường Tân Hưng số 11 và kéo lên phía bắc.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Tân Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng. 

 Đường sẽ mở ở xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ huyện lộ 612 về phía tây

Đây là tuyến đường dài khoảng 2,95 km nối từ huyện lộ 612 ở đoạn nhà khách Sen vàng và kéo ra phía tây của xã.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Tân Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng. 

 Đường sẽ mở ở xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 2 xuống phía đông nam

Trong tương lai xã Tân Hưng sẽ có tuyến đường dài khoảng 4,5 km nối từ đường sẽ mở ở mục 2 và kéo xuống phía đông nam của xã.

     Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Tân Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng.  

 Đường sẽ mở ở xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng: Xem và tải về TẠI ĐÂY.