Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Bình Hòa nằm ở phía đông thành phố Thuận An. Phía đông giáp thành phố Dĩ An; Phía tây giáp phường Lái Thiêu; Phía nam giáp Thành phố Hồ Chí Minh và phường Vĩnh Phú; Phía bắc giáp các phường Thuận Giao và An Phú.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Bình Dương

4. Đường nối từ đường Bình Hòa 05 lên phía tây bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Hòa đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 645 m nối từ đường Bình Hòa 05 lên phía tây bắc đoạn tuyến đường ven con rạch.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An. 

 Đường sẽ mở ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối từ đường Bình Hòa 1 lên đường tỉnh 43

Đây là đoạn đường dài khoảng 250 m nối từ đường Bình Hòa 1 ở đoạn giao nhau với đường Bình Hòa 05 và kéo lên đường tỉnh 43 theo hướng bắc.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An. 

 Đường sẽ mở ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

6. 2 Tuyến đường ven theo con rạch cắt qua đường tỉnh 43

Trong tương lai phường Bình Hòa sẽ có 2 tuyến đường dài khoảng 860 m chạy men theo bờ con rạch cắt qua đường tỉnh 43 ở đoạn nghĩa trang Hội Tương Bến Tre.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An. 

 Đường sẽ mở ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An: Xem và tải về TẠI ĐÂY.