Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Xã Trừ Văn Thố nằm ở phía bắc của huyện Bàu Bàng. Phía đông giáp huyện Phú Giáo; Phía tây giáp xã Cây Trường II; Phía nam giáp thị trấn Lai Uyên; Phía bắc giáp tỉnh Bình Phước.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Bình Dương

4. Đường Hồ Chí Minh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trừ Văn Thố đáng chú ý có tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn chạy qua địa bàn dài khoảng 5,15 km.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Trừ Văn Thố theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng. 

 Đường sẽ mở ở xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường cắt qua đường tỉnh 750

Đây là tuyến đường dài khoảng 2,9 km chạy dọc trên địa bàn xã. Tuyến cắt qua đường tỉnh 750 ở đoạn nội thất Hương Giang.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Trừ Văn Thố theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng. 

 Đường sẽ mở ở xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 2 sang Quốc lộ 13

Trong tương lai xã Trừ Văn Thố sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,7 km nối từ đường sẽ mở ở mục 2 và kéo ra đường Quốc lộ 13 ở đoạn lò quay Phương Anh.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Trừ Văn Thố theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng. 

 Đường sẽ mở ở xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng: Xem và tải về TẠI ĐÂY.