Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Xã Trừ Văn Thố nằm ở phía bắc của huyện Bàu Bàng. Phía đông giáp huyện Phú Giáo; Phía tây giáp xã Cây Trường II; Phía nam giáp thị trấn Lai Uyên; Phía bắc giáp tỉnh Bình Phước.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Bình Dương

1. Đường nối từ quốc lộ 13 ra phía đông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trừ Văn Thố đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,15 km nối từ quốc lộ 13 và kéo dài ra phía đông của xã. Tuyến đi qua đoạn công ty TNHH chế biến gỗ Triệu Phát.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Trừ Văn Thố theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng. 

 Đường sẽ mở ở xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ quốc lộ 13 lên đường tỉnh 750

Đây là tuyến đường dài khoảng 570 m nối từ đường Quốc lộ 13 và kéo lên đường tỉnh 750 ở đoạn bách hóa Phan Nhựt.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Trừ Văn Thố theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng.  

 Đường sẽ mở ở xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường Tây Quốc Lộ 13

Trong tương lai xã Trừ Văn Thố sẽ có tuyến đường Tây Quốc Lộ 13 đoạn chạy qua địa bàn xã ở phía tây bắc, cắt qua đường Thiếu Niên 3. Tuyến có chiều dài khoảng 850 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Trừ Văn Thố theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Bàu Bàng. 

    Đường sẽ mở ở xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng: Xem và tải về TẠI ĐÂY.