Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Tiền Phong nằm ở phía đông nam huyện Ân Thi. Phía đông giáp huyện Phù Cừ; Phía tây giáp xã Hồng Vân và xã Hồ Tùng Mậu; Phía nam giáp xã Hạ Lễ; Phía bắc giáp xã Đa Lộc.

1. Đường tỉnh 382 mở rộng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,91 km nối từ phía bắc và kéo dài về phía tây. Tuyến đi qua đoạn gần chùa Thổ Cầu.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong theo bản đồ quy hoạch vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 3.

Đường sẽ mở ở xã Tiền Phong, huyện Ân Thi trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ chùa Cỏ (chùa Bích Tràng) lên phía bắc.

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,9 km nối từ tuyến đường gần chùa Cỏ (chùa Bích Tràng) và kéo dài lên phía bắc đi ra khỏi địa bàn xã.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 4.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong theo bản đồ quy hoạch vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 5.

Đường sẽ mở ở xã Tiền Phong, huyện Ân Thi trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 2 và kéo về phía đông.

Trong tương lai xã Tiền Phong sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,33 km nối từ tuyến đường sẽ mở trong tương lai như đã miêu tả ở mục 2 và kéo dài về phía bắc đoạn gần UBND xã Tiền Phong.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong theo bản đồ quy hoạch vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 7.

Đường sẽ mở ở xã Tiền Phong, huyện Ân Thi trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050).