Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Vạn Thắng thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp phường Vạn Thạnh, phía tây giáp phường Ngọc Hiệp, phía nam giáp phường Phương Sài, phía bắc giáp phường Vĩnh Phước.

1. Đường nối DT 651 C tới đoạn gần bờ sông Chà Là

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thắng là đường nối DT 651 C tới đoạn gần bờ sông Chà Là. Tuyến đường có điểm đầu ở chân cầu huyện, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 420 m về phía đông nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối DT 651 C tới đoạn gần bờ sông Chà Là trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối DT 651 C tới đoạn gần bờ sông Chà Là trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường song song với đường số 1 nói trên

Theo quy hoạch, đường này có chiều dài khoảng 385 m. Tuyến đường có điểm đầu ở cầu huyện, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 385 m về phía đông nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 4.

Đường song song với đường số 1 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 5.

Đường song song với đường số 1 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối đường Nguyễn Huệ tới bờ biển Đông

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 250 m. Điểm đầu ở đường Nguyễn Huệ, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 250 m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 6.

Đường nối đường Nguyễn Huệ tới bờ biển Đông trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 7.

Đường nối đường Nguyễn Huệ tới bờ biển Đông trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY