EVNNPC: Sản lượng điện mặt trời mái nhà vượt 68,5% kế hoạch sau 11 tháng

Tính đến hết tháng 11/2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) có 6.350 khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà với tổng công suất lắp đặt 135,4 MWp. Tính riêng 11 tháng năm 2020 lắp đặt 118,2 MWp đạt 168,5% kế hoạch EVN giao năm 2020. Sản lượng phát lũy kế 11 tháng 2020 ước đạt 33,8 triệu kWh.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết sản lượng điện thương phẩm tháng 11/2020 đạt 6,21 tỉ kWh, tăng trưởng 6,2% so với cùng

Lũy kế 11 tháng đầu năm, lượng điện thương phẩm đạt 68,75 tỉ kWh, tăng 6,57% so với 11 tháng đầu năm 2019 và đạt gần 90% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. 

Dự kiến sản lượng điện thương phẩm năm 2020 EVNNPC sẽ thực hiện khoảng 74,5 tỉ kWh và khả năng sẽ đạt mức cao nhất trong EVN. 

Tổn thất điện năng tháng 11/2020 toàn Tổng công ty thực hiện là 4,45%, lũy kế 11 tháng EVNNPC là 4,87%, giảm 0,35% so với cùng 2019.

Tính đến hết tháng 11/2020, EVNNPC có 6.350 khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà với tổng công suất lắp đặt 135,4 MWp. Tính riêng 11 tháng năm 2020 lắp đặt 118,2 MWp đạt 168,5% kế hoạch EVN giao năm 2020 (70 MWp). Sản lượng phát lũy kế 11 tháng 2020 ước đạt 33,8 triệu kWh.

Ngoài ra trong tháng 11, EVNNPC đã đóng điện 6 dự án theo kế hoạch năm với năng lực tăng thêm 14,9 km đường dây 110 kV và công suất 252 MVA như nâng công suất MBA T2 TBA 110 kV Nam Ninh; lắp MBA T2 TBA 110 kV Thuận Thành; NCS MBA T4 TBA 110 kV Đồng Niên... 

Đồng thời, khởi công 4 công trình đường dây và TBA như nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Vĩnh Bảo; NCS MBA T2 TBA 110kV Thạch Linh…. Lũy kế 11 tháng đầu năm, EVNNPC đã  khởi công 68/65 công trình, đạt 104,6% kế hoạch năm.

chọn
Khánh Hoà dự kiến đấu giá hơn 500 khu đất
Riêng Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hoà dự kiến thực hiện đấu giá quyền sử dụng 344 khu đất, lô đất, có tổng diện tích gần 93.700 m2.