Giám đốc Điều hành của Sông Đà 1.01 từ nhiệm do công ty nợ lương

Ông Lê Hà Phương vừa từ nhiệm vị trí chức vụ Giám đốc Điều hành, đồng thời đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với Sông Đà 1.01 kể từ ngày 1/8 với lý do công ty không thanh toán đầy đủ lương cho ông kể từ ngày ký hợp đồng lao động.

CTCP Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) vừa thông báo nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành, đồng thời đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với công ty của ông Lê Hà Phương kể từ ngày 1/8.

Nguyên nhân từ nhiệm mà ông Phương đưa ra là do Sông Đà 1.01 không thanh toán đầy đủ lương cho ông kể từ ngày ký hợp đồng cho đến thời điểm nộp đơn.

Bên cạnh nộp đơn từ nhiệm, ông Phương cũng yêu cầu công ty cử cán bộ tiếp nhận bàn giao công việc trước ngày 1/8, bên cạnh đó ông cũng yêu cầu công ty thanh toán toàn bộ tiền lương cho ông trước ngày 15/8 và đăng công bố thông tin theo quy định.

Ông Phương sinh năm 1979, được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành của Sông Đà 1.01 từ ngày 3/5 vừa qua với nhiệm kỳ 5 năm.

Tại ngày 12/7, ông Phương đã đăng ký bán ra toàn bộ 901.520 cổ phiếu SJC mà ông đang nắm giữ, tương đương 12,99% vốn điều lệ của công ty. 

Mục đích thực hiện giao dịch là thu lợi nhuận, phương thức giao dịch là khớp lệnh/thỏa thuận, thời gian giao dịch dự kiến là từ ngày 14/7 - 11/8. Nếu giao dịch trên thành công, ông Phương sẽ chính thức không còn là cổ đông của Sông Đà 1.01.

Tính tới thời điểm hiện tại, đã hết thời gian đăng ký, song ông Phương vẫn chưa công bố kết quả giao dịch trên.

Trước đó, trong giao dịch tại ngày 7/7, ông Phương cũng bán ra 53.100 cổ phiếu SJC, hạ tỷ lệ sở hữu tại Sông Đà 1.01 về mức 13% vốn.

chọn
Bình Phước sẽ phát triển mạnh Chơn Thành và Đồng Xoài, hình thành vùng đô thị lớn phía Nam
Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tỉnh này xác định Chơn Thành và Đồng Xoài là hai đô thị cùng tăng trưởng mạnh, là cơ sở để phát triển vùng đô thị lớn ở phía Nam.