Gilimex làm khu công nghiệp ở Vĩnh Long

Khu công nghiệp Gilimex - Vĩnh Long nằm tại thị trấn Tân Quới và xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, do CTCP Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long làm chủ đầu tư.

Ngày 7/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex - Vĩnh Long.

Dự án trên được triển khai xây dựng tại thị trấn Tân Quới và xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. CTCP Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long là nhà đầu tư dự án.

Về quy mô, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư phân kỳ đầu tư dự án theo đúng quy định.

Về vốn đầu tư, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh yêu cầu Nhà đầu tư tính toán lại và xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án theo quy mô sử dụng đất của dự án (được phân kỳ đầu tư), đảm bảo tính toán đầy đủ và phù hợp các khoản chi phí để thực hiện dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động.

UBND tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, xác định việc nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất; đảm bảo điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đồng thời có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi.

Cùng với đó là giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án, trong đó có việc góp vốn và huy động vốn theo cam kết của nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng yêu cầu CTCP khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long đáp ứng các điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, các thủ tục về bảo vệ môi trường... 

chọn
Hải Phòng có thể xây mới 8 đường sắt, có tuyến metro đi ngầm qua sân bay Cát Bi
TP Hải Phòng dự kiến quy hoạch mới 4 tuyến đường sắt quốc gia; 4 tuyến đường sắt đô thị, có tuyến đi trên cao kết hợp đi ngầm qua khu vực Cảng hàng không Cát Bi.