Gợi ý đáp án các môn trắc nghiệm đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 của Bộ GD&ĐT

Dưới đây là gợi ý đáp án tất cả môn trắc nghiệm của đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 của Bộ GD&ĐT mới công bố ngày 6/12.

Sau đây là gợi ý đáp án tất cả môn trắc nghiệm của đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 của Bộ GD&ĐT mới công bố ngày 6/12 do các giáo viên thuộc Hệ thống giáo dục Học mãi đưa ra để thí sinh và giáo viên tham khảo.

1. Đề tham khảo môn Toán:

1. D 2. D 3.A 4. D 5. B 6. C 7. A 8.B 9. C 10. B 11. C 12. A 13. B 14. D 15. B 16. D 17. A 18. D 19. B 20. B 21. A 22. B 23. C 24. D 25. A 26. C 27. A 28. D 29. A 30. D 31. A 32. C 33. D 34. A 35. C 36. C 37. D 38. B 39. B 40. A 41. A 42. B 43. D 44. A 45. C 46. A 47. D 48. C 49. C 50. B

2. Đề thi tham khảo môn Vật lý:

1. C 2. A 3. D 4. A 5. B 6. D 7. A 8. C 9. C 10. C 11. C 12. D 13. A 14. C 15. A 16. C 17. B 18. A 19. B 20. B 21. A 22. A 23. A 24. B 25. B 26. D 27. A 28. B 29. A 30. D 31. C 32. D 33. A 34. A 35. C 36. C 37. B 38. C 39. B 40. C

3. Đề thi tham khảo môn Hóa học:

41. B 42. A 43. C 44. B 45. A 46. A 47. B 48. B 49. A 50. D 51. D 52. C 53. B 54. C 55. A 56. A 57. A 58. C 59. B 60. A 61. D 62. C 63. B 64. D 65. C 66. A 67. B 68. B 69. C 70. C 71. C 72. A 73. D 74. D 75. A 76. B 77. D 78. C 79. D 80. B

7. A

4. Đề thi tham khảo môn Sinh học:

81. B 82. A 83. D 84. B 85. D 86. D 87. A 88. B 89. B 90. A 91. A 92. B 93. A 94. C 95. B 96. C 97. A 98. B 99. B 100. D 101. C 102. A 103. C 104. A 105. B 106. A 107. D 108. D 109. C 110. B 111. A 112. A 113. D 114. D 115. B 116. D 117. A 118. D 119. B 120. C

5. Đề thi tham khảo môn Lịch sử:

1. D 2. B 3. B 4. C 5. D 6. A 7. A 8. C 9. A 10. C 11. B 12. A 13. D 14. C 15. C 16. B 17. A 18. A 19. C 20. D 21. A 22. C 23. C 24. B 25. B 26. A 27. D 28. C 29. D 30. B 31. A 32. C 33. D 34. B 35. C 36. A 37. D 38. A 39. B 40. A

6. Đề thi tham khảo môn Địa lý:

41. A 42. B 43. D 44. A 45. A 46. B 47. D 48. D 49. C 50. A 51. A 52. B 53. D 54. A 55. C 56. A 57. C 58. C 59. C 60. A 61. B 62. B 63. D 64. A 65. A 66. A 67. A 68. D 69. B 70. C 71. B 72. D 73. C 74. C 75. B 76. A 77. A 78. C 79. C 80. A

7. Đề thi tham khảo môn GDCD:

81. A 82. D 83. C 84. B 85. B 86. C 87. D 88. A 89. D 90. D 91. D 92. A 93. C 94. C 95. D 96. B 97. D 98. D 99. A 100. B 101. C 102. A 103. B 104. B 105. C 106. A 107. B 108. A 109. B 110. B 111. D 112. C 113. A 114. C 115. B 116. B 117. D 118. B 119. D 120. C

8. Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh:

1. A 2. C 3. D 4. C 5. C 6. C 7. A 8. B 9. A 10. A

11. C

12. B 13. A 14. D 15. B 16. B 17. D 18. D 19. C 20. B

21. C

22. A 23. A 24. A 25. D

26. B

27. D 28. D 29. B 30. C 31. D 32. C 33. C 34. C 35. B 36. B 37. B 38. D 39. A 40. B 41. A 42. C 43. B 44. B 45. B 46. A 47. B 48. A 49. C 50. B

Thí sinh có thể tải bản mềm về máy tính Tại đây.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã công bố phương án tổ chức thi THPT quốc gia 2019 với một số thay đổi quan trọng so với các năm trước.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh.

Dự kiến, điểm xét tốt nghiệp THPT gồm 70% điểm trung bình các bài thi THPT quốc gia dùng để xét tốt nghiệp THPT + 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

goi y dap an cac mon trac nghiem de thi tham khao thpt quoc gia 2019 cua bo gddt 161711 Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Giáo dục công dân của Bộ GD&ĐT

Dưới đây là đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Giáo dục công dân do Bộ GD&ĐT mới công bố, các em học ...

goi y dap an cac mon trac nghiem de thi tham khao thpt quoc gia 2019 cua bo gddt 161711 Cập nhật đầy đủ nhất 14 đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 của Bộ GD&ĐT

Bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 của Bộ GD&ĐT mới công bố bao gồm 14 đề thi. Giáo viên và học sinh ...

goi y dap an cac mon trac nghiem de thi tham khao thpt quoc gia 2019 cua bo gddt 161711 Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Địa lí của Bộ GD&ĐT

Dưới đây là đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Địa lí do Bộ GD&ĐT mới công bố, các em học sinh có ...

goi y dap an cac mon trac nghiem de thi tham khao thpt quoc gia 2019 cua bo gddt 161711 Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Sinh học của Bộ GD&ĐT

Dưới đây là đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Sinh học do Bộ GD&ĐT mới công bố, các em học sinh có ...

goi y dap an cac mon trac nghiem de thi tham khao thpt quoc gia 2019 cua bo gddt 161711 Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Lịch sử của Bộ GD&ĐT

Dưới đây là đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Lịch sử do Bộ GD&ĐT mới công bố, các em học sinh có ...

goi y dap an cac mon trac nghiem de thi tham khao thpt quoc gia 2019 cua bo gddt 161711 Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT

Ngày 6/12, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh, các em học sinh có ...

goi y dap an cac mon trac nghiem de thi tham khao thpt quoc gia 2019 cua bo gddt 161711 Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Hóa học của Bộ GD&ĐT

Ngày 6/12, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Hóa học, các em học sinh có ...

goi y dap an cac mon trac nghiem de thi tham khao thpt quoc gia 2019 cua bo gddt 161711 Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Toán của Bộ GD&ĐT

Dưới đây là đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Toán do Bộ GD&ĐT mới công bố, các em học sinh có thể ...

goi y dap an cac mon trac nghiem de thi tham khao thpt quoc gia 2019 cua bo gddt 161711 Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Vật lí của Bộ GD&ĐT

Ngày 6/12, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Vật lí, các em học sinh có ...

goi y dap an cac mon trac nghiem de thi tham khao thpt quoc gia 2019 cua bo gddt 161711 Bộ GD&ĐT công bố bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019

Ngày 6/12, Bộ GD&ĐT công bố bộ đề thi tham khảo THPT quốc 2019 tại cổng thông tin điện tử https://moet.gov.vn.

goi y dap an cac mon trac nghiem de thi tham khao thpt quoc gia 2019 cua bo gddt 161711 Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Ngữ văn của Bộ GD&ĐT

Ngày 6/12, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Ngữ văn, các em học sinh có ...

chọn
VSIP II Quảng Ngãi có thể bắt đầu cho thuê từ quý III/2025, chủ đầu tư dự phóng doanh thu khủng
Thông tin từ chủ đầu tư, KCN VSIP II Quảng Ngãi dự kiến thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào quý III/2025, kế hoạch cho thuê 25- 50 ha/năm, giá cho thuê dự kiến 65 - 80 USD/m2, tổng doanh thu đến năm 2032 dự kiến là 252,55 triệu USD.