Hà Nội thông qua danh mục 2.734 dự án thu hồi đất năm 2023

Sáng 8/12, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, danh mục gồm 2.734 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích gần 9.292 ha và 1.445 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 với diện tích hơn 2.430 ha.

Năm 2022, toàn thành phố có 2.860 dự án thu hồi đất với diện tích 10.098,7 ha và 910 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa với diện tích gần 1.564 ha.

Tính đến ngày 14/11, thành phố đã thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với 1.862 dự án, tổng diện tích 6.574,3 ha. Kết quả này đạt 65% kế hoạch. Ước đến ngày 31/12, thành phố sẽ đạt 74,3% kế hoạch với 2.125 dự án, tổng diện tích 7.503,3 ha.

 Hà Nội thông qua danh mục 2.734 dự án thu hồi đất năm 2023. (Ảnh tư liệu minh họa: Hạ Vũ).

Cũng trong ngày 8/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 31 dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố.

Theo đó, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 11 dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố và 12 dự án sử dụng ngân sách cấp huyện; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 7 dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố và một dự án sử dụng ngân sách cấp huyện.

HĐND thành phố giao UBND thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư và đơn vị liên quan rà soát chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư; có giải pháp đấu nối, khớp nối đồng bộ; lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp. Đồng thời, các đơn vị xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án, kinh phí giải phóng mặt; trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan...

Các sở, ngành liên quan có nhiệm vụ rà soát tiến độ đầu tư các dự án; kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách tránh lãng phí, thất thoát. Ngoài ra, hướng dẫn, phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp chủ đầu tư hoàn thành dự án đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.

chọn
Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch Aeon Mall Hoàng Mai
Dự án Aeon Mall Hoàng Mai Giáp Bát sẽ được nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết trên khu đất hơn 8 ha. Hà Nội yêu cầu việc lập quy hoạch dự án phải đảm bảo gắn kết chặt chẽ với tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến đường sắt quốc gia và tuyến Monorail M2.