Hà Nội thu gần 11.000 tỷ đồng từ đấu giá đất năm 2021

Trong năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thu khoảng 10.880 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Thanh Nam cho biết trong năm 2021, đơn vị đã báo cáo UBND thành phố  trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030.

Hội đồng thẩm định quy hoạch thành phố họp thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021- 2030 của 18/18 huyện, thị xã; trình UBND thành phố phê duyệt được 16/18 huyện, thị xã (hai huyện đang hoàn thiện dự kiến trình phê duyệt trong tháng 1/2022).

Đồng thời, Sở cũng tham mưu cho UBND thành phố, báo cáo HĐND thành phố ban hành Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 30/30 quận, huyện, thị xã.

Hà Nội thu gần 11.000 tỷ đồng từ đấu giá đất năm 2021 - Ảnh 1.

Hà Nội thu khoảng 10.880 tỷ đồng từ đấu giá đất trong năm 2021. (Ảnh minh họa: Huy Hoàng).

Trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ông Lê Thanh Nam cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định, trình UBND thành phố quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được 255 dự án, diện tích là hơn 370 ha.

Kết quả thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất được khoảng 10.880/12.800 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch; thu 11.055 tỷ đồng/20.700 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt 53,4% kế hoạch; thu 7.250 tỷ đồng/5.820 tỷ đồng tiền thuê đất, đạt 124,5%.

Về công tác giao đất dịch vụ, Sở đã tổng hợp nhu cầu giao đất dịch vụ trên địa bàn thành phố, tính đến nay đã giao được 40.535 hộ/49.945 hộ đủ điều kiện, đạt 81,16% tương ứng với 399,67ha, còn lại 9.410 hộ (18,84%) tương ứng với 142,762 ha chưa được giao đất dịch vụ.

Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Nam cho biết, tổng số thửa đất cần đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư là 1.678.912 thửa đất, kê khai, đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận là 1.672.222 thửa/1.678.912 thửa, đạt 99,6%. Cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở cho 254.389/368.337 căn (tại 787 dự án), đạt 69,1%; cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tái định 14.243/15.279 căn, đạt 93,22%.

Sở cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp được 617.964/622.861 giấy chứng nhận, đạt 99,21%. Cấp giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho các tổ chức được 21.969 thửa đất (trong đó, cấp giấy chứng nhận được 20.605 thửa; cấp giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu được 1.364 thửa)…

Về công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký biến động, giao dịch đảm bảo, đăng ký đất đai,.... tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 456.408 hồ sơ (tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2020, ước đạt năm 2021 khoảng 470.000 hồ sơ), đã giải quyết 407.169 hồ sơ, đang giải quyết 49.239 hồ sơ, trong đó tiếp nhận tại các Chi nhánh là 329.806 hồ sơ, tiếp nhận tại Văn phòng trung tâm là 126.602 hồ sơ.

chọn
Một CCN tại Sơn Tây của nhà Vinaconex chưa khởi công đã được đăng ký lấp đầy 100%
Dự kiến quý IV/2024, CCN Sơn Đông tại thị xã Sơn Tây do Vinaconex Invest làm chủ đầu tư sẽ bắt đầu triển khai. Hiện nay, dự án đã có 10 công ty, doanh nghiệp và 51 cơ sở sản xuất, cá nhân đăng ký thuê mua sử dụng đất sản xuất với diện tích khoảng trên 40 ha, chiếm 100% diện tích đất công nghiệp.