Hoàng Huy (TCH) sắp chi hơn 330 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2023

Ngày 15/9 tới đây, Hoàng Huy sẽ chi 334 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ thanh toán là 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Theo đó, tại ngày 5/9 tới đây Hoàng Huy sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thanh toán là 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng. Thời gian thanh toán là ngày 15/9.

Như vậy, với 668,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hoàng Huy sẽ chi khoảng 334 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Nguồn vốn chi trả là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp.

Tại ngày 18/8, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất được phép chi trả cổ tức của Hoàng Huy là 1.053 tỷ đồng (trong đó, lợi nhuận của công ty mẹ là 345,4 tỷ đồng), sau khi chi tạm ứng cổ tức, lợi nhuận hợp nhất còn lại của công ty là 718,8 tỷ đồng (lợi nhuận của công ty mẹ còn 11,3 tỷ đồng).

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm, Chủ tịch HĐQT công ty là ông Đỗ Hữu Hạ cùng gia đình đang nắm giữ tổng cộng 45,11% vốn điều lệ (tương đương 301,4 triệu cổ phiếu) của Hoàng Huy.

Nếu duy trì lượng nắm giữ trên, ước tính, ông Hạ cùng gia đình sẽ nhận về hơn 150 tỷ đồng tiền cổ tức lần này.

Vào tháng 7 vừa qua, Tài chính Hoàng Huy đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tại đại hội cổ đông công ty đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ dự kiến tối đa 10% bằng tiền mặt.

Nói thêm về tình hình kinh doanh của công ty theo báo cáo tài chính quý I năm tài chính 2023 (từ ngày 1/4 -30/6), công ty ghi nhận 317 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 35% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 170 tỷ đồng tăng 68%.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 550 tỷ đồng, như vậy, sau quý đầu tiên của năm tài chính, công ty đã thực hiện được 31% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về phương hướng kinh doanh, năm nay, Hoàng Huy cho biết, ngoài mảng kinh doanh xe ô tô, công ty đang tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư đồng loạt các dự án bất động sản tại Hà Nội, Hải Phòng,...

Các khoản đầu tư bất động sản của công ty có quy mô lớn. Trong 2 - 3 năm tới, lần lượt các sản phẩm dự án được triển khai và bàn giao nên sẽ duy trì lợi nhuận cho công ty. 

chọn
Lộ diện nhóm nhà đầu tư đăng ký làm hai khu đô thị 14.000 tỷ ở Đồng Nai
Khu Đô thị du lịch Đại Phước River (Đại Phước River) và Khu đô thị du lịch Đại Phước (Phong Phú Riverside) tại Đồng Nai có tổng mức đầu tư hơn 14.000 tỷ. Nhóm doanh nghiệp đăng ký làm hai dự án này có những mối liên hệ với Văn Phú Invest.