Hoàng Huy có hơn 7.000 tỷ đồng tiền mặt, tồn kho tại các dự án BĐS hơn 2.600 tỷ đồng

Quý III năm tài chính 2022, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Tài chính Hoàng Huy lần lượt tăng 14% và 26% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản tính hơn 14.311 tỷ đồng, chiếm 44% trong cơ cấu là tiền gửi có kỳ hạn từ 3 – 12 tháng.

Theo báo cáo tài chính quý III năm tài chính 2022 (1/10/2022 – 31/12/2022) của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH), doanh thu thuần gần 948 tỷ đồng, tăng 14% so với quý III/2021, lợi nhuận gộp gần 268 tỷ đồng, tăng 44%.

Tổng các chi phí tăng mạnh so với cùng kỳ, riêng chi phí tài chính tăng từ 1,3 tỷ đồng lên 65,8 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận thuần kinh doanh đạt 247 tỷ đồng, tăng 2%. Lãi sau thuế gần 198 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

KQKD luỹ kế 9 tháng năm tài chính 2022 của Tài chính Hoàng Huy. Nguồn: Quỳnh Anh tổng hợp từ BCTC.

Luỹ kế 9 tháng năm tài chính 2022, doanh thu thuần của Tài chính Hoàng Huy hơn 1.541 tỷ đồng, giảm 4%, do doanh thu bán ô tô đầu kéo và linh kiện thu hồi giảm 53%. Mặt khác, mảng đóng góp chính vào doanh thu thuần là kinh doanh bất động sản tăng nhẹ, đạt hơn 896 tỷ đồng. 

Giá vốn hàng bán tăng so với cùng kỳ kéo lợi nhuận gộp giảm 27%, đạt gần 364 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế gần 271 tỷ đồng, giảm 39%.

Năm tài chính 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3.000 tỷ đồng và 900 tỷ đồng, như vậy, sau 9 tháng, công ty thực hiện được 51% và 30% kế hoạch.

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2022 là hơn 14.311 tỷ đồng, giảm 2,4% so với đầu kỳ, trong đó hơn 6.301 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn từ 3 – 12 tháng (chiếm 44% trong cơ cấu tổng tài sản), giảm 21%.

Hàng tồn kho ghi nhận 3.097 tỷ đồng, tăng 17%, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang các dự án Hoàng Huy Commerce – Toà H1, H2; Hoang Huy Grand Tower…

Nguồn: BCTC doanh nghiệp.

Các khoản phải thu ngắn hạn gần 2.221 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu kỳ, bao gồm phải thu của Sở Xây dựng Hải Phòng gần 1.470 tỷ đồng (liên quan dự án Cải tạo chung cư cũ HH1, HH2, Đồng Quốc Bình); phải thu Trung tâm phát triển quỹ đất quận Lê Chân, TP Hải Phòng 298 tỷ đồng (liên quan đến dự án Hoang Huy New City)…

Cuối kỳ, công ty có gần 1.611 tỷ đồng tiền ứng trước theo tiến độ của khách hàng mua bất động sản, tăng 127%, chủ yếu đến từ dự án Hoang Huy Commerce, Hoàng Huy – Sở Dầu…

Vốn chủ sở hữu hơn 11.446 tỷ đồng, giảm 7,2% phần lớn do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 1.415 tỷ đồng xuống 478 tỷ đồng.

Về dòng tiền của doanh nghiệp, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 2.030 tỷ đồng, chủ yếu do trong kỳ công ty thu nhiều từ lãi cho vay, mua bán các công cụ nợ.

Ngoài ra, công ty chi hơn 1.515 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, chi 1.188 tỷ đồng để trả cổ tức, lợi nhuận, đồng thời thu 1.054 tỷ đồng từ đi vay. Kết quả dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm gần 1.627 tỷ đồng.

Cuối kỳ, tiền và tương đương tiền gần 868 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với đầu kỳ.

chọn
Lãnh đạo CC1 tự tin đạt mục tiêu 11.600 tỷ doanh thu, muốn đầu tư mạnh vào xây dựng nhà ở xã hội
Tận dụng lợi thế là nhà thầu thi công xây lắp và đã có chuỗi sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, lãnh đạo CC1 chia sẻ muốn tham gia mạnh vào phân khúc đầu tư và xây dựng nhà ở xã hội trên các địa bàn có mật độ dân cư cao để tối ưu nguồn lực.