HOSE yêu cầu hai doanh nghiệp 'họ' FLC giải trình việc chọn công ty kiểm toán và tổ chức đại hội thường niên

HOSE cho biết, cổ phiếu của Tập đoàn FLC và Nông dược HAI đang trong diện hạn chế giao dịch và có khả năng bị đình chỉ nếu HOSE cho rằng các doanh nghiệp này tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin.

Ngày 16/8, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc cổ phiếu có nguy cơ bị đình chỉ giao dịch của CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC).

Theo đó, qua quá trình giám sát hoạt động của FLC, HOSE nhận thấy, đến ngày 15/8 doanh nghiệp này chưa họp ĐHĐCĐ thường niên (quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2021); chưa công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2021 đồng thời chưa lựa chọn được đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

Trước đó, ngày 25/5, HOSE đã ban hành quyết định chuyển cổ phiếu FLC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 1/6 do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định của pháp luật.

HOSE sẽ thực hiện xử lý nâng lên diện đình chỉ giao dịch theo quy định hiện hành nếu đơn vị này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin.

HOSE cũng cho biết, để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông công ty cũng như nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, HOSE đề nghị FLC có văn bản giải trình về lộ trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cũng như việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 trước ngày 19/8.

Trong cùng ngày, HOSE cũng có thông báo đưa cổ phiếu của một đơn vị cũng nhóm là CTCP Nông dược HAI (HAI) vào diện có nguy cơ bị đình chỉ giao dịch với lý do tương tự.

Ngày 5/8, HOSE đã có quyết định chuyển cổ phiếu ROS của FLC Faros từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 12/8. Theo HOSE, FLC Faros đã tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định của pháp luật.

Theo giải trình từ phía FLC Faros, theo quy định của pháp luật, báo cáo tài chính phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật. Vì vậy, công ty chưa thể công bố báo cáo tài chính quý II/2022 theo đúng thời hạn do chưa được Phòng đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận sửa đổi, người đại diện theo pháp luật chưa đủ thẩm quyền để ký báo cáo tài chính quý II. 

chọn