Hưng Yên được phép chuyển 100 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc UBND tỉnh Hưng Yên chuyển mục đích sử dụng 65,6 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
Hưng Yên được phép chuyển thêm hơn 32 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp - Ảnh 1.

Từ tháng 8 đến nay, Hưng Yên được phép chuyển gần 100 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. (Ảnh minh họa: Huy Hoàng).

Ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn chấp thuận việc UBND tỉnh Hưng Yên chuyển mục đích sử dụng 32,86 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định triển khai, tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm thực hiện việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép UBND tỉnh Hưng Yên quyết định chuyển mục đích sử dụng 65,6 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

chọn