Kế hoạch sử dụng đất xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Rất nhiều công trình, dự án trên địa bàn xã Bình Ba đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tháng 12/2021 vừa qua, UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên cổng thông tin điện tử của quận. Theo dự thảo này thì huyện Châu Đức đã đưa 72 công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất. Rất nhiều công trình, dự án trong số này nằm trên địa bàn xã Bình Ba, đáng chú ý là:

- Cải tạo đường Bình Ba - Suối Lúp do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư.

- Đường Bình Ba - Bình Trung do UBND huyện Châu Đức làm chủ đầu tư.

Kế hoạch sử dụng đất xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Xã Bình Ba trên bản đồ Google vệ tinh.

 - Xem thêm chi tiết kế hoạch sử dụng đất xã Bình Ba trong dự thảo kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức năm 2021 TẠI ĐÂY.

chọn
Số liệu mới nhất từ Chính phủ về dư nợ tín dụng và trái phiếu bất động sản
Đến thời điểm 31/3/2022, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực BĐS là 2.240.166 tỷ đồng, tăng 7,87% so với 31/12/2021, chiếm tỷ trọng 20,23% tổng dư nợ tín dụng chung.