Kế hoạch sử dụng đất xã Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Cao Dương.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Cao Dương có 2 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là: Đường Xuân Dương – Cao Dương – Hồng Dương – Liên Châu (Giai đoạn 1); Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu Rặng Sắn giai đoạn 3 thôn Cao Xá, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất xã Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Xã Cao Dương trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Oai. Theo văn bản này, xã Cao Dương có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai. Các dự án này gồm:

- Chuyển đổi mục đích ao vườn, xen kẹt trong khu dân cư (21 xã, thị trấn).

Tham khảo thêm: Kế hoạch sử dụng đất xã Bình Minh

- Trụ sở công an xã của UBND xã Cao Dương.

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Oai TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY

chọn
Thi công cầu vượt sông Đáy nối Ninh Bình và Nam Định
Ngày 29/9, tỉnh Nam Định tổ chức Lễ triển khai thi công dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy nối hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định.