Khánh Hòa duyệt hai quy hoạch phân khu hơn 14.900 ha trong KKT Vân Phong

Hai đồ án quy hoạch phân khu vừa được tỉnh Khánh Hòa phê duyệt bao gồm Trung tâm cảng biển - đô thị Đầm Môn có quy mô khoảng 8.276 ha và Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông có quy mô khoảng 6.631 ha.

Một góc KKT Vân Phong hiện nay. (Ảnh: Doanh nghiệp Hội nhập).

Thông tin từ Báo Khánh Hòa, ngày 17/1, lãnh đạo tỉnh đã chủ trì điều hành Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận kỹ lưỡng và biểu quyết thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Trung tâm cảng biển – đô thị Đầm Môn (phân khu 3), xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh và Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu đô thị du lịch Cổ Mã – Tu Bông (phân khu 8), huyện Vạn Ninh.

Cụ thể, Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Trung tâm cảng biển - đô thị Đầm Môn có diện tích lập quy hoạch phân khu này khoảng 8.276 ha, khu vực đất liền khoảng 4.445 ha (trong đó có 616 ha dự kiến lấn biển).

Diện tích mặt nước khoảng 3.831 ha; đất xây dựng các khu chức năng có quy mô khoảng 2.263 ha, khu đất nông nghiệp và chức năng khác có quy mô khoảng 2.182 ha; quy mô dân số khoảng 29.000 người. Tính chất khu vực lập quy hoạch là khu đô thị, dịch vụ, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, cảng biển quốc tế.

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông có diện tích lập quy hoạch phân khu này khoảng 6.631 ha thuộc các xã: Vạn Thọ, Vạn Phước, Vạn Khánh, Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Bình, khu vực đất liền khoảng 5.299 ha (trong đó có 1.553 ha dự kiến lấn biển), diện tích mặt nước khoảng 1.331,7 ha.

Đất xây dựng các khu chức năng có quy mô khoảng 3.985 ha, khu đất nông nghiệp và chức năng khác có quy mô khoảng 1.314 ha; quy mô dân số khoảng 122.000 người. Tính chất khu vực lập quy hoạch là khu đô thị, dịch vụ, tài chính, văn phòng.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc thông qua hai đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Trung tâm cảng biển - đô thị Đầm Môn và Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông là bước cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cùng với đó, việc này còn góp phần kiến tạo không gian phát triển cho Khu Kinh tế Vân Phong, tăng cường khả năng kết nối các vùng kinh tế trọng điểm, gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng cho cả vùng duyên hải Nam Trung Bộ… 

chọn
6 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030
Quảng Nam là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.