Khánh Hòa xin tạm dừng lập qui hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Trong khi chờ đợi Luật đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt được thông qua và để kêu gọi đầu tư, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Thủ tướng chính phủ xin tạm dừng lập Qui hoạch đặc khu Bắc Vân Phong (đặc khu Bắc Vân Phong).

"Đóng băng" vì chờ luật

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian qua địa phương đã thực hiện một số thủ tục để triển khai lập Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế và xã hội Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong như Dự thảo nhiệm vụ qui hoạch, chuẩn bị cho công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập qui hoạch.

Khánh Hòa xin tạm dừng tạm dừng lập Qui hoạch đặc khu Bắc Vân Phong - Ảnh 1.

Một góc khu Kinh tế Vân Phong. (Ảnh: Khải An)

Tuy nhiên, do Luật Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt vẫn chưa được Quốc hội dự kiến thời gian thông qua nên quá trình triển khai lập Qui hoạch khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt gặp nhiều khó khăn vướng mắc khi chưa xác định cơ sở pháp lí, trinh tự thủ tục, nội dung qui hoạch, hội đồng thẩm định và các nội dung liên quan khác.

Do đó, việc điều chỉnh Qui hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng phát triển thành Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt cũng chưa được triển khai nên việc thu hút đầu tư chậm phát triển.

Theo ông Hoàng Đình Phi - Trưởng Ban Quản lí Khu kinh tế Vân Phong, việc thu hút đầu tư chủ yếu tập trung tại khu vực Nam Vân Phong (thị xã Ninh Hòa).

Đối với khu vực Bắc Vân Phong (huyện Vạn Ninh), do thực hiện Đề án thành lập Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, từ năm 2016, Ban Quản lí không xem xét, thu hút các dự án đầu tư mới mặc dù có nhiều nhà đầu tư đăng kí thực hiện các dự án lớn tại đây nên khu vực Bắc Vân Phong gần như giữ nguyên trạng.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, về kết quả đạt được và những khó khăn sau 5 năm thực hiện điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 17/3/2014, Khánh Hòa nhận thấy, đối với khu vực Nam Vân Phong, việc triển khai các dự án theo điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng được duyệt vẫn tiếp tục thực hiện.

Khánh Hòa xin tạm dừng tạm dừng lập Qui hoạch đặc khu Bắc Vân Phong - Ảnh 2.

Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin có vốn thực hiện 375 triệu USD. (Ảnh: HVS)

Khu vực này hiện đã có một số dự án lớn đã đi vào hoạt động hoặc đang được xây dựng như nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (vốn thực hiện 375 triệu USD), Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong (125 triệu USD), nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 (2,58 tỉ USD), Cảng tổng hợp Vân Phong (985 tỉ đồng)…

Tuy nhiên một số khu vực chức năng vẫn chưa được triển khai như Khu vực phát triển đô thị và công nghiệp qui mô 915 ha, Trung tâm công nghiệp và cảng chuyên dùng 900 ha… Riêng khu vực qui hoạch Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong (350ha), Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương dừng thực hiện tại văn bản số 1264/TTg – CN ngày 7/10/2019.

Đề nghị tạm dừng qui hoạch đặc khu

Riêng đối với khu vực Bắc Vân Phong, do có chủ trương xây dựng đặc khu kinh tế - hành chính Bắc Vân Phong theo Kết luận số 53-KL/TW ngày 24/12/2012 của bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 nên chưa triển khai lập qui hoạch các khu chức năng để nghiên cứu điều chỉnh qui hoạch cho phù hợp.

Khánh Hòa xin tạm dừng tạm dừng lập Qui hoạch đặc khu Bắc Vân Phong - Ảnh 3.

Khu vực Bắc Vân Phong vẫn là vùng trắng vì chờ đợi Luật đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt được thông qua. (Ảnh: Khải An)

Mặt khác, theo định hướng điều chỉnh qui hoạch chung đã được duyệt, có một số khu chức năng và đất chưa sử dụng cần điều chỉnh và bổ sung các nội dung qui hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế để kêu gọi đầu tư.

Cụ thể, UBDN tỉnh Khánh Hòa cho biết, về khu phi thuế quan, theo điều chỉnh qui hoạch được duyệt có qui mô 920 ha, nếu không tính qui hoạch Cảng trung chuyển quốc tế đến năm 2030 là 290 ha thì diện tích còn lại khoảng 630 ha. Khu vực này có diện tích tự nhiên khoảng 950 ha. Theo đó, diện tích đất còn lại khoảng 320 ha chưa được định hướng qui hoạch.

Hay như các khu đô thị chức năng khác, qui hoạch được duyệt định hướng khu vực Nam Tu Bông đến đèo Cổ Mã qui mô khoảng 900 ha trong khi khu vực này có diện tích tự nhiên khoảng 2.050 ha, phần còn lại chưa định hướng qui hoạch.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết theo điều chỉnh qui hoạch được duyệt có phần diện tích đất chưa sử dụng khoảng 8.668 ha cũng cần nghiên cứu định hướng qui hoạch để thực hiện tốt việc quản lí đất đai trong Khu kinh tế.

Từ thực tế trên, UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo và đề nghị Thủ tướng xem xét cho tạm dừng việc lập Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong cho đến khi Luật đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Đồng thời cho phép thực hiện điều chỉnh Qui hoạch chung của Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển của Khu kinh tế Vân Phong, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư.

Khi qui hoạch tỉnh Khánh Hòa được thực hiện và Luật đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt được thông qua sẽ tích hợp các nội dung của điều chỉnh Qui hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong vào cho phù hợp.

chọn
Nhiều dự án giao thông lớn đến hẹn khởi công trong tháng 6
Tháng 6 này có nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn đến hẹn khởi công, trong đó có cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và đường vành đai 3 TP HCM.