Đà Nẵng khảo sát giá đất thị trường

Sở Tài chính TP Đà Nẵng thông báo mời các công ty gửi báo giá chi phí dự toán dịch vụ điều tra, khảo sát xác định giá đất đối với các khu vực, vị trí, tuyến đường trên địa bàn thành phố.

 Một khu đô thị trên địa bàn TP Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Luận).

Theo Sở Tài chính TP Đà Nẵng, đơn vị đang thực hiện các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn điều tra, khảo sát xác định giá đất phổ biến thị trường trên địa bàn TP kể từ thời điểm tháng 10/2022. Mục đích để phục vụ cho việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP Đà Nẵng áp dụng từ ngày 1/1/2023 theo đúng quy định.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính mời các các công ty tư vấn Thẩm định giá gửi báo giá chi phí dự toán dịch vụ điều tra, khảo sát xác định giá đất đối với các khu vực, vị trí, tuyến đường trên địa bàn.

Theo Sở Tài chính, báo giá dự toán chi phí phải có thuyết minh rõ ràng, cụ thể và có căn cứ, đảm bảo điều kiện theo quy định về hồ sơ, phương pháp xác định, tài liệu, biểu mẫu chứng minh theo các quy định hiện hành và gửi về đơn vị trước ngày 8/7.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định 09/2020 quy định giá các loại đất trên địa bàn giai đoạn 2020-2024. Bảng giá đất chính thức có hiệu lực từ ngày 5/5/2020.

Tại quyết định này, giá đất ở cao nhất tại Đà Nẵng là 98,8 triệu đồng/m2; giá đất thương mại, dịch vụ tại cao nhất là hơn 79 triệu đồng/m2; giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cao nhất là hơn 59,2 triệu đồng/m2.

chọn