Nhà Đà Nẵng lo tiếp sổ hồng cho khách mua dự án Monarchy Block B, sẽ tái cơ cấu mảng tài chính để tránh rủi ro

Trong nửa cuối năm 2022, Nhà Đà Nẵng sẽ tiếp tục hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn hộ Monarchy Block B. Bên cạnh đó, công ty sẽ tái cơ cấu danh mục đầu tư chứng khoán hiện tại để giảm thiểu rủi ro từ thị trường tài chính.

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu doanh thu 359 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 107 tỷ đồng, lần lượt giảm 50% và 58% so với thực hiện năm 2021.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư hoặc mua lại quỹ đất từ các đối tác bất động sản uy tín; tiếp tục hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn hộ Monarchy Block B và bàn giao các căn hộ đủ điều kiện trong 6 tháng cuối năm.

 Dự án Monarchy. (Nguồn: Nhà Đà Nẵng).

Về phần nguồn thu hoạt động tài chính, công ty cho biết sẽ tái cơ cấu danh mục đầu tư chứng khoán hiện tại để giảm thiểu rủi ro từ thị trường tài chính và ưu tiên đầu tư vào các kênh tài chính ít rủi ro. 

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt, tổng số tiền dự kiến chi trả là 215 tỷ đồng.

Ban Điều hành của Nhà Đà Nẵng cũng ghi nhận biến động nhân sự. Cụ thể, đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quang Trung và chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trần Viết Em.

Bên cạnh đó, công ty cũng bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Minh Khánh đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ông Nguyễn Đình Minh Huy vào chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.

Quý I vừa qua, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 0,18 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 99,7% và 51,3% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần 717 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 252 tỷ đồng, lần lượt thực hiện 84% và 86% kế hoạch kinh doanh mà công ty đã đặt ra. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản phần lớn đến từ hạch toán phần doanh thu chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy B. 

chọn