Khuya nay, Đà Nẵng cấm xe 4 giờ thử tải cầu sông Hàn

Đóng cầu và cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu sông Hàn trong khoảng thời gian từ 0h đến 4h các ngày từ 10/11 đến hết ngày 20/11.

Trong đó thực hiện công tác thử tải tại hiện trường cầu chính nhịp dây văng trong 6 ngày từ 10/11/2019 đến 15/11/2019 và dự phòng 5 ngày từ 16/11/2019 đến ngày 20/11/2019 (trong trường hợp thời tiết xấu không thể triển khai thử tải ngày trước).

cau song han da nang

UBND TP Đà Nẵng thống nhất theo đề xuất của Sở GTVT thành phố về việc cấm các phương tiện lưu thông trên cầu sông Hàn để phục vụ công tác thử tải cầu. (Ảnh: Văn Luận).

Các loại phương tiện được phép lưu thông qua cầu sông Hàn bình thường trong các khoảng thời gian còn lại của các ngày thực hiện công tác kiểm đinh thử tải, đánh giá khả năng khai thác hiện trạng cầu sông Hàn và toàn bộ thời gian trong ngày đối với ngày dự phòng nếu không sử dụng.

UBND thành phố giao Sở GTVT có phương án bố trí lực lượng, phân luồng điều tiết giao thông và đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trong thời gian đóng cầu thực hiện thử tải cầu. 

UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã thông báo, tuyên truyền cho nhân dân được biết, chủ động khi tham gia giao thông tại khu vực.

chọn