Kinh Bắc lên kế hoạch huy động tối thiếu 2.800 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu

Kinh Bắc có kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phần cho 8 nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, huy động tối thiểu 2.800 tỷ đồng để đầu tư vào công ty con và trả nợ. Riêng nhóm quỹ Dragon Capital dự kiến được phân phối 20 triệu cổ phiếu KBC.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Công ty dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ phát hành 21,3%) cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

Kinh Bắc dự kiến danh sách đối tượng chào bán gồm có 3 tổ chức và 5 cá nhân. Trong đó, nhóm quỹ Dragon Capital dự kiến được phân phối 20 triệu cổ phiếu KBC; CTCP quản lý quỹ đầu tư SGI được phân phối 15 triệu đơn vị. Các cá nhân dự kiến được phân phối từ 10 - 15 triệu cổ phiếu KBC, song không có cá nhân nào thuộc ban lãnh đạo và điều hành của Kinh Bắc.

Kinh Bắc lên kế hoạch huy động tối thiếu 2.800 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu - Ảnh 1.

Danh sách các đối tượng chào bán dự kiến. (Nguồn: Kinh Bắc).

Giá chào bán dự kiến không dưới 28.000 đồng/cổ phiếu - thấp hơn mức giá của cổ phiếu KBC hiện đang giao dịch trên thị trường. Với mức giá trên, Kinh Bắc dự kiến thu về tối thiểu 2.800 tỷ đồng nếu chào bán thành công.

Về kế hoạch sử dụng vốn dự kiến, công ty sẽ dùng 10% số tiền thu được bổ sung vào nguồn vốn lưu động nhằm mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh (280 tỷ đồng); 40% dùng vào tái cơ cấu các khoản nợ vay nhằm giảm áp lực về vốn của công ty (1.120 tỷ đồng); 50% còn lại sẽ được dùng để tăng quy mô hoạt động, góp vốn vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết (1.400 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tổng thời gian phân phối cổ phiếu không vượt quá 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận/xác nhận đã đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán. 

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Kinh Bắc dự kiến tăng từ 4.757 tỷ đồng lên 5.757 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán An Bình là đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tư vấn đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu từ đợt chào bán này.

Vừa qua, Kinh Bắc đã huy động thành công gần 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm từ 24 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tập trung vào các dự án khu công nghiệp chuẩn bị triển khai tại Long An. Công ty dự kiến triển khai đầu tư, phát triển KCN Tràng Duệ 3 và hoàn thiện thủ tục pháp lý cho các dự án khác tại Hưng Yên, Hải Dương, Vũng Tàu...

chọn