Lãi quý III của Danh Khôi giảm gần 80%, doanh thu từ tư vấn, quản lý và môi giới giảm mạnh

Theo báo cái tài chính quý III vừa công bố, doanh thu thuần của Danh Khôi giảm 69%, đạt 36 tỷ đồng, chủ yếu do không ghi nhận doanh thu từ dịch vụ tư vấn và quản lý BĐS. Công ty cũng ghi nhận lỗ khác gần 60 tỷ đồng, kéo lãi sau thuế giảm gần 80% so với cùng kỳ.

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III, với doanh thu thuần giảm 69%, đạt 36 tỷ đồng, chủ yếu do không ghi nhận doanh thu từ dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động hợp tác đầu tư dự án và doanh thu dịch vụ môi giới và dịch vụ khác cũng giảm so với cùng kỳ.

 Cơ cấu doanh thu bán hàng và cũng cấp dịch vụ của Danh Khôi tại quý III/2022. (Nguồn: BCTC doanh nghiệp).

Doanh thu tài chính kỳ này tăng vọt đạt 15 tỷ đồng, nhờ ghi nhận thêm doanh thu từ chuyển nhượng cổ phần.

Trong kỳ, công ty không ghi nhận chi phí bán hàng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận âm 37 tỷ đồng nhờ các khoản dự phòng phải thu khó đòi 3,4 tỷ đồng và dự phòng cho hợp đồng rủi ro 44,9 tỷ đồng, trong đó, khoản dự phòng cho hợp đồng rủi ro 44,9 tỷ đồng đã được công ty trích lập trong nửa đầu năm nay liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Benhouse Việt Nam.

Qua đó, công ty báo lãi thuần 83,3 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. 

Song, khoản thu nhập khác ghi nhận giá trị âm lo lỗ từ giao dịch mua giá rẻ và không có thu nhập từ bồi thường hợp đồng, dẫn đến lỗ khác 59,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 9,9 tỷ đồng. Kết quả, Danh Khôi báo lãi sau thuế 15,7 tỷ đồng, giảm 79%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, nhờ kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 193,4 tỷ đồng, tăng 61%, lợi nhuận sau thuế đạt 66,6 tỷ đồng, tăng gấp 15 lần so với cùng kỳ.

KQKD 9 tháng đầu năm của Danh Khôi. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).  

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, như vậy sau 9 tháng đầu kinh doanh, công ty đã thực hiện được 33% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/9, các khoản phải thu ngắn hạn của Danh Khôi giảm 30%, đạt 903,7 tỷ đồng, phần lớn do giảm khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng cũng như giảm khoản trả trước cho người bán ngắn hạn.

Cùng với đó, hàng tồn kho của công ty cũng giảm từ 51 tỷ đồng xuống còn 362,5 triệu đồng, do không ghi nhận chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại dự án Wellton Nha Trang và chi phí sản xuất kinh doanh khác.

Ở chiều ngược lại, các khoản phải thu dài hạn trong quý của công ty tăng 129%, đạt 985 tỷ đồng, nhờ ghi nhận mới 185 tỷ đồng khoản trả trước người bán liên quan và tăng khoản phải thu dài hạn với CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings, đạt 800 tỷ đồng.

Tài sản dở dang dài hạn trong kỳ cũng tăng lên mức 211 tỷ đồng, phần lớn do tăng chi phí tại dự án Bình Đăng (Saigon Metro Mall), đạt 107,8 tỷ đồng và ghi nhận thêm 103,2 tỷ đồng chi phí dự án khác.

Danh Khôi cũng ghi nhận mới 100,4 tỷ đồng khoản đầu tư vào CTCP Danh Khôi TK và sở hữu 49,9% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này. Qua đó, tổng tài sản tới cuối quý III của Danh Khôi cũng tăng 16,6%, đạt 2.359 tỷ đồng.

Về phần nợ tài chính, tổng nợ tính đến ngày 30/9 của Danh Khôi đạt 626,9 tỷ đồng, tăng 30,4%, do tăng các khoản vay ngắn hạn từ BIDV. Dư nợ trái phiếu đạt 355,6 tỷ đồng, đến từ hai lô trái phiếu phát hành trong năm 2021 và sẽ đáo hạn vào năm 2023. 

chọn
Hơn 75.300 tỷ đồng hợp đồng bán trước của Vinhomes có thể được ghi nhận vào doanh thu năm nay
Theo Yuanta, Vinhomes cho biết 70% giá trị hợp đồng bán trước có thể được ghi nhận vào doanh thu trong năm 2023, vì các hợp đồng này chủ yếu là các căn hộ thấp tầng. Đây cũng là loại hình mà Vinhomes tập trung cho hoạt động bán trước trong năm nay.