Lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 6/2023 giảm tại nhiều kỳ hạn

Theo khảo sát ngày 8/6, ngân hàng Bắc Á tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tại nhiều kỳ hạn. Theo ghi nhận, lãi suất mới đang được áp dụng cho hạn mức dưới 1 tỷ đồng cao nhất là 7,9%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Theo khảo sát, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) đã điều chỉnh giảm biểu lãi suất tiết kiệm mới tại nhiều kỳ hạn, áp dụng cho hạn mức gửi dưới 1 tỷ đồng, nhận lãi cuối kỳ. 

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Nguồn: Bac A Bank)

Chi tiết hơn, các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - 5 tháng sẽ được ngân hàng Bắc Á ấn định mức lãi suất giảm 0,5 điểm % về mức 5%/năm.

Khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn 6 - 8 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ở mức 7,5%/năm sau khi giảm 0,4 điểm % so với lần phát hành gần nhất. 

Sau khi giảm 0,4 điểm %, mức lãi suất được triển khai cho kỳ hạn 9 - 11 tháng về mức 7,6%/năm. Kỳ hạn 12 tháng có lãi suất ngân hàng Bắc Á được ấn định ở mức 7,7%/năm, giảm 0,4 điểm %. 

Mức lãi suất được niêm yết cho hạn mức dưới 1 tỷ đồng là 7,8%/năm tại các kỳ hạn từ 13 tháng và 15 tháng, giảm 0,5 điểm%. 

Khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn 18 - 36 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 7,9%/năm - cao nhất trong các kỳ hạn, sau khi giảm 0,5 điểm %.

bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều hình thức trả lãi khác với lãi suất ưu đãi khác như: Lãi hàng tháng (4,9%/năm - 7,6%/năm) và lãi hàng quý (7,35%/năm - 7,65%/năm) - cũng được điều chỉnh giảm ở nhiều kỳ hạn trong tháng này. 

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức dưới 1 tỷ tháng 6/2023 cập nhật mới nhất

Kỳ hạn

Có hiệu lực từ ngày 25/5/2023 - Áp dụng cho số dư tiền gửi dưới 1 tỷ

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Không kỳ hạn

-

-

0,5

01 tuần

-

-

0,5

02 tuần

-

-

0,5

03 tuần

-

-

0,5

01 tháng

-

-

5,0

02 tháng

4,90

-

5,0

03 tháng

4,90

-

5,0

04 tháng

4,90

-

5,0

05 tháng

4,90

-

5,0

06 tháng

7,3

7,35

7,5

07 tháng

7,3

-

7,5

08 tháng

7,3

-

7,5

09 tháng

7,4

7,40

7,6

10 tháng

7,4

-

7,6

11 tháng

7,4

-

7,6

12 tháng

7,5

7,50

7,7

13 tháng

7,5

-

7,8

15 tháng

7,5

7,55

7,8

18 tháng

7,6

7,65

7,9

24 tháng

7,6

7,65

7,9

36 tháng

7,6

7,65

7,9

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức trên 1 tỷ tháng 6/2023 cập nhật mới nhất

Theo ghi nhận mới nhất, khung lãi suất ngân hàng được triển khai cho hạn mức trên 1 tỷ nằm trong khoảng 5 - 8,1%/năm, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong đó, mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng Bắc Á đang là 8,1%/năm được triển khai cho kỳ hạn gửi từ 18 tháng trở lên. So với tháng trước, mức lãi suất giảm 0,5 điểm %. 

Khách hàng chọn gửi tiền với kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi là 0,5%/năm, không đổi so với tháng 5. 

Tương tự như hạn mức dưới 1 tỷ, khách hàng cũng có thể lựa chọn cho mình các hình thức trả lãi khác như: Lãi hàng tháng (4,9 - 7,8%/năm) và lãi hàng quý (7,55 - 7,85%/năm).

Kỳ hạn

Có hiệu lực từ ngày 25/5/2023 - Áp dụng cho số dư tiền gửi trên 01 tỷ

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Ko kỳ hạn

-

-

0,5

01 tuần

-

-

0,5

02 tuần

-

-

0,5

03 tuần

-

-

0,5

01 tháng

-

-

5,0

02 tháng

4,90

-

5,0

03 tháng

4,90

-

5,0

04 tháng

4,90

-

5,0

05 tháng

4,90

-

5,0

06 tháng

7,5

7,55

7,7

07 tháng

7,5

-

7,7

08 tháng

7,5

-

7,7

09 tháng

7,6

7,60

7,8

10 tháng

7,6

-

7,8

11 tháng

7,6

-

7,8

12 tháng

7,6

7,65

7,9

13 tháng

7,7

-

8,0

15 tháng

7,7

7,75

8,0

18 tháng

7,8

7,85

8,1

24 tháng

7,8

7,85

8,1

36 tháng

7,8

7,85

8,1

chọn
Tiến độ khu nhà ở 127 ha của VSIP tại TP Tân Uyên, Bình Dương
Khu dân cư ấp 4 - Vĩnh Tân do VSIP làm chủ đầu tư được phê duyệt từ năm 2009, đến nay đã bồi thường giải phóng mặt bằng 98%, đã xây dựng tương đối hoàn chỉnh về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tỷ lệ xây dựng nhà ở của người dân khoảng 56%. Khi hoàn thành, dự án này sẽ cung cấp hơn 2.800 sản phẩm bất động sản.